Tất cả sản phẩm

Bánh mỳ hambuger đông lạnh
Bánh mỳ hambuger đông lạnh

Bánh mỳ hambuger đông lạnh

25,000₫
QUICHE LORRAINE đông lạnh
BÁNH PATÉ CHAUD đông lạnh
Bánh mỳ nhỏ đông lạnh
Bánh mỳ Sandwich đông lạnh
Bánh mỳ Sandwich đông lạnh

Bánh mỳ Sandwich đông lạnh

15,000₫
Bánh Pain aux raisin đông lạnh
Bánh Pain aux raisin đông lạnh

Bánh Pain aux raisin đông lạnh

14,000₫
Bánh Pain aux chocolate đông lạnh
Bánh Pain aux chocolate đông lạnh

Bánh Pain aux chocolate đông lạnh

14,000₫
Bánh croissant đông lạnh