Tất cả sản phẩm

Bánh mỳ đen nhỏ đông lạnh
Bánh mỳ đen nhỏ đông lạnh

Bánh mỳ đen nhỏ đông lạnh

25,000₫
Bánh mỳ hambuger đông lạnh
Bánh mỳ hambuger đông lạnh

Bánh mỳ hambuger đông lạnh

25,000₫
Bánh mỳ nhỏ đông lạnh
Bánh mỳ Sandwich đông lạnh
Bánh mỳ Sandwich đông lạnh

Bánh mỳ Sandwich đông lạnh

15,000₫
Bánh Pain aux raisin đông lạnh
Bánh Pain aux raisin đông lạnh

Bánh Pain aux raisin đông lạnh

14,000₫
Bánh Pain aux chocolate đông lạnh
Bánh Pain aux chocolate đông lạnh

Bánh Pain aux chocolate đông lạnh

14,000₫
Bánh croissant đông lạnh
Bánh Butter raisins cắt lát
Bánh mỳ Croutons ngọt
Bánh mỳ Croutons ngọt
Bánh mỳ Croutons ngọt
Giá trên chưa bao gồm VAT
22,000₫
Bánh mỳ Croutons Tiêu tỏi
Bánh mỳ Croutons Tiêu tỏi
Bánh mỳ Croutons Tiêu tỏi
Giá trên chưa bao gồm VAT
27,000₫
Bánh mỳ Croutons
Bánh mỳ Croutons
Bánh mỳ Croutons
Giá trên chưa bao gồm VAT
10,000₫
Bánh mỳ hoa cúc pandan
Bánh mỳ hoa cúc pandan
Bánh mỳ hoa cúc pandan
Giá trên chưa bao gồm VAT
15,000₫