Tất cả sản phẩm

GIỎ QUÀ TẾT 07
GIỎ QUÀ TẾT 07

Gồm bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất và bánh, kẹo chocolate, hoa quả sấy, coffee nhập khẩu

2,000,000₫
GIỎ QUÀ TẾT 06
GIỎ QUÀ TẾT 06

Gồm bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất và bánh, kẹo chocolate, hoa quả sấy, coffee nhập khẩu

1,700,000₫
GIỎ QUÀ TẾT 05
GIỎ QUÀ TẾT 05

Gồm bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất và bánh, kẹo chocolate, rượu nhập khẩu

1,650,000₫
GIỎ QUÀ TẾT 04
GIỎ QUÀ TẾT 04

Gồm các loại bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất và bánh, kẹo, các loại hạt, chocolate nhập khẩu

1,400,000₫
GIỎ QUÀ TẾT 03
GIỎ QUÀ TẾT 03

Gồm bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất và trà, chocolate nhập khẩu

1,050,000₫
GIỎ QUÀ TẾT 02
GIỎ QUÀ TẾT 02

Gồm các loại bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất

700,000₫
GIỎ QUÀ TẾT 01
GIỎ QUÀ TẾT 01

Gồm các loại bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất

600,000₫