Nguyễn Sơn Bakery Bắc Ninh

🏠 CN4 - Yên Phong 8, KCN Yên Phong, Bắc Ninh - ĐT 02226291386