Bánh tươi hàng ngày

Bánh Croissant Bánh Croissant
16,000₫
 Bánh Croissant nhân gà phomai  Bánh Croissant nhân gà phomai
22,000₫
 Bánh mỳ nhân thịt phomai  Bánh mỳ nhân thịt phomai
20,000₫
 Bánh mỳ nhân xúc xích ngô  Bánh mỳ nhân xúc xích ngô
18,000₫
 Bánh mỳ nhân xúc xích phomai  Bánh mỳ nhân xúc xích phomai
18,000₫
 Bánh mỳ ruốc  Bánh mỳ ruốc
15,000₫
Bánh Pain aux chocolate Bánh Pain aux chocolate
16,000₫
Pain aux Raisins Pain aux Raisins
16,000₫
 Bánh Paté chaud  Bánh Paté chaud
19,000₫
Hết hàng
Mini Apple Danish Mini Apple Danish
23,000₫
Hết hàng
 Mini Feuillete Au Chocolat  Mini Feuillete Au Chocolat
18,000₫
Hết hàng
 Mini Ham & Cheese Pastry  Mini Ham & Cheese Pastry
20,000₫
Hết hàng
Mini Smoked Sausage Bread Mini Smoked Sausage Bread
18,000₫
Hết hàng
 Salted Egg Pastry  Salted Egg Pastry
35,000₫