Bánh tươi hàng ngày

Bánh tươi hàng ngày

Bánh Cà rốt Hành
Bánh Cà rốt Hành
Đơn giá: 17.000 VNĐ  /chiếc
Mã sản phẩm: BT01
17,000₫
Bánh Croissant
Bánh Croissant
Đơn giá: 10.000 VNĐ  /chiếc
Mã sản phẩm: BT26
10,000₫
Bánh cuộn xúc xích
Bánh cuộn xúc xích
Đơn giá: 17.000 VNĐ  /chiếc
Mã sản phẩm: BT22
17,000₫
Bánh hạnh nhân
Bánh hạnh nhân
Đơn giá: 20.000 VNĐ  /chiếc
Mã sản phẩm: BT10
20,000₫
Bánh Jambon thịt xay
Bánh Jambon thịt xay
Đơn giá: 15.000 VNĐ  /chiếc
Mã sản phẩm: BT08
15,000₫
Bánh mexico & khoai môn
Bánh mexico & khoai môn
Đơn giá: 15.000 VNĐ /chiếc
Mã sản phẩm: BT11
15,000₫
Bánh mỳ ruốc
Bánh mỳ ruốc
Đơn giá: 17.000 VNĐ  /chiếc
Mã sản phẩm: BT06
17,000₫
Bánh nhân dừa tươi
Bánh nhân dừa tươi
Đơn giá: 12.000 VNĐ  /chiếc
Mã sản phẩm: BT09
12,000₫
Bánh nhân hành Jambon
Bánh nhân hành Jambon
Đơn giá: 15.000 VNĐ /chiếc
Mã sản phẩm:  BT07
15,000₫
Bánh nhân thịt
Bánh nhân thịt
Đơn giá: 15.000 VNĐ  /chiếc
Mã sản phẩm: BT16
15,000₫
Bánh Pain aux chocolate
Bánh Pain aux chocolate
Đơn giá: 12.000 VNĐ  /chiếc
 Mã sản phẩm: BT25
12,000₫
Bánh Pain aux raisins
Bánh Pain aux raisins
Đơn giá: 12.000 VNĐ  /chiếc
Mã sản phẩm: BT23
12,000₫
Bánh Paté chaud
Bánh Paté chaud
Đơn giá: 12.000 VNĐ  /chiếc
Mã sản phẩm: BT02
12,000₫
Bánh Pate Pháp
Bánh Pate Pháp
Đơn giá: 8.000 VNĐ  /chiếc
Mã sản phẩm: BT04
8,000₫
Pudding
Pudding
Almond croissant
15,000₫
Quiche lorrain
Quiche lorrain
Đơn giá: 25.000 VNĐ  /chiếc
Mã sản phẩm: BT18
25,000₫