Nguyễn Sơn Bakery Ecopark - Hưng Yên

🏠 SỐ A19, Thủy Nguyên, KĐT Ecopark, Hưng Yên. ĐT : 033 2672050