Bánh Mỳ Chuột Pate

10,000₫

Mô tả

Bánh Mỳ Chuột Pate

Sản phẩm liên quan

 Bánh mỳ nhỏ đông lạnh  Bánh mỳ nhỏ đông lạnh
15,000₫
 Bánh croissant đông lạnh  Bánh croissant đông lạnh
48,000₫
 Bánh mỳ Sandwich đông lạnh  Bánh mỳ Sandwich đông lạnh
18,000₫
 Bánh Paté Chaud đông lạnh  Bánh Paté Chaud đông lạnh
19,000₫
Bánh Pain aux raisin đông lạnh Bánh Pain aux raisin đông lạnh
16,000₫
 Bánh Pain aux chocolate đông lạnh  Bánh Pain aux chocolate đông lạnh
16,000₫
 Đế pizza đông lạnh  Đế pizza đông lạnh
45,000₫
Bánh mỳ pate phomai Bánh mỳ pate phomai
16,000₫
 Bánh Mỳ Chuột Pate