Sẵn có tại cửa hàng

 Hawaii mousse Hawaii mousse
275,000₫

Hawaii mousse

275,000₫

 Passion fruit & chocolate cake Passion fruit & chocolate cake
285,000₫
Tiramisu cake Tiramisu cake
325,000₫

Tiramisu cake

325,000₫

black forest cake black forest cake
275,000₫
 White cheese and caramel cake White cheese and caramel cake
295,000₫
 Mango mousse Mango mousse
275,000₫

Mango mousse

275,000₫

Mango cheese cake Mango cheese cake
325,000₫
Passion fruit mousse Passion fruit mousse
275,000₫
 Seasonal Fruit cake Seasonal Fruit cake
275,000₫
 Kaolé cake Kaolé cake
275,000₫

Kaolé cake

275,000₫

 Tropical Forest cake Tropical Forest cake
275,000₫
 Coconut & Strawberry charlotte Coconut & Strawberry charlotte
275,000₫
Red velvet cake Red velvet cake
285,000₫
 Chocolate & Strawberry charlotte Chocolate & Strawberry charlotte
275,000₫
 Coco Love Cake Coco Love Cake
275,000₫

Coco Love Cake

275,000₫

 Opera cake Opera cake
325,000₫

Opera cake

325,000₫

 Madagasca vanilla mousse Madagasca vanilla mousse
275,000₫
Bánh Sữa chua Phoma Bánh Sữa chua Phoma
330,000₫
 Strawberry and Vanilla mousse Strawberry and Vanilla mousse
295,000₫
phúc bồn tử và sữa chua phúc bồn tử và sữa chua
320,000₫