Giỏ quà

Giỏ quà

GIỎ QUÀ TẾT 01
GIỎ QUÀ TẾT 01

Gồm các loại bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất

600,000₫
GIỎ QUÀ TẾT 02
GIỎ QUÀ TẾT 02

Gồm các loại bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất

700,000₫
GIỎ QUÀ TẾT 03
GIỎ QUÀ TẾT 03

Gồm bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất và trà, chocolate nhập khẩu

1,050,000₫
GIỎ QUÀ TẾT 04
GIỎ QUÀ TẾT 04

Gồm các loại bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất và bánh, kẹo, các loại hạt, chocolate nhập khẩu

1,400,000₫
GIỎ QUÀ TẾT 05
GIỎ QUÀ TẾT 05

Gồm bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất và bánh, kẹo chocolate, rượu nhập khẩu

1,650,000₫
GIỎ QUÀ TẾT 06
GIỎ QUÀ TẾT 06

Gồm bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất và bánh, kẹo chocolate, hoa quả sấy, coffee nhập khẩu

1,700,000₫
GIỎ QUÀ TẾT 07
GIỎ QUÀ TẾT 07

Gồm bánh quy khô do Nguyễn Sơn sản xuất và bánh, kẹo chocolate, hoa quả sấy, coffee nhập khẩu

2,000,000₫