Hộp trung thu Trăng vàng tình thân

Nhãn hiệu: Nguyễn Sơn Bakery

Trăng vàng tình thân 1: Gồm 2 bánh 125gr nhân đậu xanh, đậu đỏ loại thường

Trăng vàng tình thân 2: Gồm 2 bánh 125gr nhân đậu xanh, sầu riêng cao cấp

170,000₫

Xem chi tiết

Trăng vàng tình thân 1: Gồm 2 bánh 125gr nhân đậu xanh, đậu đỏ loại thường

Trăng vàng tình thân 2: Gồm 2 bánh 125gr nhân đậu xanh, sầu riêng cao cấp

Sản phẩm liên quan