Nguyễn Sơn Bakery - Bánh Tart
Bánh Tart
Eggs tart
Đơn giá: 8.000 VNĐ  /chiếc
Almond tard
Đơn giá: 10.000 VNĐ  /chiếc
Cheese tart
Đơn giá: 12.000 VNĐ  /chiếc
Tart chanh (BM08)
Đơn giá: 35.000 VNĐ  /chiếc
Tart hạnh nhân (BM07)
Đơn giá: 35.000 VNĐ /chiếc
Millefeuille táo (BM06)
Đơn giá: 35.000 VNĐ  /chiếc
Millefeuille fondant (BM05)
Đơn giá: 35.000 VNĐ  /chiếc
Tart dâu (BM04)
Đơn giá: 35.000 VNĐ /chiếc
Flan tart (BM03)
Đơn giá: 20.000 VNĐ  /chiếc
Tart hoa quả (BM02)
Đơn giá: 35.000 VNĐ  /chiếc
Tart táo (BM01)
Đơn giá: 35.000 VNĐ  /chiếc


open