Nguyễn Sơn Bakery - Hoa Quả
Hoa Quả
Mango cheese cake
Đơn giá: 280.000đ: KT = 20 cm
Red velvet mousse (FRU25)
Đơn giá: 275.000đ: KT = 20 cm
Opera matcha cake (FRU24)
 Đơn giá: 300.000 đ: KT = 15x23 cm
Mango matcha cake (FRU23)
Đơn giá: 300.000 đ: KT = 18 cm
Vanilla Saint - Honoré (FRU22)
Đơn giá: 275.000 đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 550.000đ: KT = 28 cm
Rose love cake (FRU21)
Đơn giá: 220.000đ KT = 20 cm
Đơn giá: 440.000đ KT = 28cm
Banana charlotte (FRU20)
 Đơn giá: 200.000đ KT = 20 cm
Strawberry And Vanilla Mousse (FRU17)
Đơn giá: 240.000đ KT = 20 cm
Đơn giá: 470.000đ KT = 28cm
Mousse Strawberry (FRU 16)
Đơn giá: 265.000đ: KT = 20 cm
                 530.000đ: KT = 28cm

Royaltine Yogurt green lemon charlotte (FRU15)
Đơn giá: 220.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 430.000đ: KT = 28 cm
Matcha Charlotte (FRU14)
Đơn giá: 220.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 430.000đ: KT = 28 cm
Coco Love Cake (FRU13)
Đơn giá: 250.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 480.000đ: KT = 28 cm
Green tea cake (FRU12)
Đơn giá: 215.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 420.000đ: KT = 28 cm
Madagasca vanilla mousse (FRU11)
Đơn giá: 225.000 đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 430.000đ: KT = 28 cm
Seasonal Fruit cake (FRU10)
Đơn giá: 220.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 430.000đ: KT = 28 cm
Japanesse lemon mousse (FRU09)
Đơn giá: 230.000đ: KT = 15x23 cm
Đơn giá: 460.000đ: KT = 23x31 cm
Happy Angel cake (FRU08)
Đơn giá: 300.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 590.000đ: KT = 28 cm
Coconut & Strawberry charlotte (FRU07 )
Đơn giá: 230.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 460.000đ: KT = 28 cm
Hawaii mousse (FRU06)
Đơn giá: 230.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 450.000đ: KT = 28 cm
Passion fruit & chocolate cake (FRU05)
Đơn giá: 230.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 450.000đ: KT = 28 cm
Fruit delicacy cake (FRU04)
Đơn giá: 235.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 460.000đ : KT = 28 cm
Hoa quả trang trí theo mùa
Mango mousse (FRU02)
Đơn giá: 260.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 510.000đ: KT = 28 cm
Passion fruit mousse (FRU01)
Đơn giá: 210.000đ: KT = 18 cm
Đơn giá: 410.000đ: KT = 28 cm


open