Nguyễn Sơn Bakery - Bánh miếng nhỏ
Bánh miếng nhỏ
Strawberry Cupcake (CC04)
Đơn giá: 13.000 VNĐ /cốc
Vanilla Cupcake (CC03)
Đơn giá: 13.000 VNĐ /cốc
Chocolate Cupcake (CC02)
Đơn giá: 13.000 VNĐ /cốc
Green tea Cupcake (CC01)
Đơn giá: 13.000 VNĐ /cốc
Strawberry&Chocolate cake piece (CP17)
Đơn giá: 35.000 VNĐ  /chiếc
Royal chocolate cake piece (CP16)
Đơn giá: 35.000 VNĐ  /chiếc
Bánh gato cuộn
Đơn giá: 9.000 VNĐ  /miếng
Petit Fours Set
Đơn giá: 60.000 VNĐ /hộp
Gift cake piece (CP11)
Đơn giá: 30.000 VNĐ /chiếc
Passion cake piece (CP10)
Đơn giá: 30.000 VNĐ /chiếc
Chocolate cake piece (CP09)
Đơn giá: 30.000 VNĐ /chiếc
American cheese piece (CP07)
Đơn giá: 30.000 VNĐ /chiếc
Hawaii mousse cake piece (CP06)
Đơn giá: 35.000 VNĐ /chiếc
Drynut chocolate piece (CP05)
Đơn giá: 30.000 VNĐ /chiếc
Opera cake piece (CP04)
Đơn giá: 35.000 VNĐ /chiếc
Tiramissu cake piece (CP03)
Đơn giá: 35.000 VNĐ /chiếc
Passion fruit cake piece (CP02)
Đơn giá: 35.000 VNĐ /chiếc
Eggs tart
Đơn giá: 8.000 VNĐ  /chiếc
Almond tard
Đơn giá: 10.000 VNĐ  /chiếc
Cheese tart
Đơn giá: 12.000 VNĐ  /chiếc
Tart chanh (BM08)
Đơn giá: 35.000 VNĐ  /chiếc
Tart hạnh nhân (BM07)
Đơn giá: 35.000 VNĐ /chiếc
Millefeuille táo (BM06)
Đơn giá: 35.000 VNĐ  /chiếc
Millefeuille fondant (BM05)
Đơn giá: 35.000 VNĐ  /chiếc
Tart dâu (BM04)
Đơn giá: 35.000 VNĐ /chiếc
Flan tart (BM03)
Đơn giá: 20.000 VNĐ  /chiếc
Tart hoa quả (BM02)
Đơn giá: 35.000 VNĐ  /chiếc
Tart táo (BM01)
Đơn giá: 35.000 VNĐ  /chiếc
Lưu ý !
Trang trí bánh có thể thay đổi theo từng thời điểm trong năm.


open