Nguyễn Sơn Bakery - Bánh Noel
Bánh Noel
Black forest log cake
 
Chocolate & Strawberry log cake
 
Matcha tiramisu log cake
 
Passion & vanilla log cake
 
Red velvet & Mascarpone cheese log cake
 
Nhà gừng to
Đơn giá: 225.000 VNĐ
Nhà gừng nhỏ
Đơn giá: 135.000 VNĐ


open