Nguyễn Sơn Bakery - Bánh dành cho các ngày lễ
Bánh dành cho các ngày lễ
Women’s Day 5
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Women’s Day 4
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Women’s Day 3
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Women’s Day 2
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Women’s Day 1
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 22
 Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 21
 Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 20
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Danke schön-Chocolate Nougat
Chocolate Minis Heart
Valentine 7
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 6
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 5
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 4
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 3
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 2
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 1
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Passion mousse log cake
Đơn giá: 280.000 VNĐ
Chocolate mousse log cake
Đơn giá: 280.000 VNĐ
Tiramissu log cake
Đơn giá: 250.000 VNĐ
Vanilla log cake
Đơn giá: 250.000 VNĐ
Coffee log cake
Đơn giá: 250.000 VNĐ
Chocolate log cake
Đơn giá: 250.000 VNĐ
Nhà gừng to
Đơn giá: 250.000 VNĐ
Nhà gừng nhỏ
Đơn giá: 135.000 VNĐ


open