Nguyễn Sơn Bakery - Bánh dành cho các ngày lễ
Bánh dành cho các ngày lễ
Women’s Day 5
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Women’s Day 4
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Women’s Day 3
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Women’s Day 2
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Women’s Day 1
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 22
 Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 21
 Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 20
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Danke schön-Chocolate Nougat
Chocolate Minis Heart
Valentine 7
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 6
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 5
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 4
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 3
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 2
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Valentine 1
Liên hệ: 043.8222228
Email: info@nguyenson.vn
Hộp trung thu Hạnh phúc viên mãn
Đơn giá: 365.000 VNĐ Hộp trung thu 4 bánh & Cookie
Đơn giá: 365.000 VNĐ
4 bánh x 68g
Bánh Cookie
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Quý khách mua bánh vui lòng liên hệ số hotline        
Ms. Giang: 0989.088.728 - Mr. Kiên: 0977.965.957- Mr. Nam: 0904.582.988
Hộp trung thu Trăng tròn sum họp
Đơn giá: 415.000 VNĐ

Hộp trung thu 6 bánh
Đơn giá: 415.000 VNĐ
6 bánh x 68g
Có thể thay đổi nhân
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Quý khách mua bánh vui lòng liên hệ số hotline
Ms. Giang: 0989.088.728 - Mr. Kiên: 0977.965.957- Mr. Nam: 0904.582.988

Hộp trung thu Liên hoa cát tường
Đơn giá: 435.000 VNĐ Hộp trung thu 6 bánh
Đơn giá: 435000 VNĐ
6 bánh x 68g
Có thể thay đổi nhân
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Quý khách mua bánh vui lòng liên hệ số hotline
Ms. Giang: 0989.088.728 - Mr. Kiên: 0977.965.957- Mr. Nam: 0904.582.988
Hộp trung thu Mẫu đơn phú quý I
Đơn giá: 535.000 VNĐ Hộp 6 bánh & Cookies
Đơn giá: 535.000 VNĐ
6 bánh x 68g & Cookies
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Quý khách mua bánh vui lòng liên hệ số hotline
Ms. Giang: 0989.088.728 - Mr. Kiên: 0977.965.957- Mr. Nam: 0904.582.988
Hộp trung thu Mẫu đơn phú quý II
Đơn giá: 560.000 VNĐ Hộp trung thu 8 bánh
Đơn giá: 560.000 VNĐ
8 bánh x 68g
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Quý khách mua bánh vui lòng liên hệ số hotline
Ms. Giang: 0989.088.728 - Mr. Kiên: 0977.965.957- Mr. Nam: 0904.582.988
Hộp trung thu Hiện đại
Đơn giá: 485.000 VNĐ Hộp trung thu 8 bánh
Đơn giá: 485.000 VNĐ
8 bánh x 68g
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Quý khách mua bánh vui lòng liên hệ số hotline
Ms. Giang: 0989.088.728 - Mr. Kiên: 0977.965.957- Mr. Nam: 0904.582.988
Hộp trung thu Tứ quý
Đơn giá: 450.000 VNĐ Hộp trung thu 4 bánh
Đơn giá: 450000 VNĐ 
4 bánh x 105g
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Quý khách mua bánh vui lòng liên hệ số hotline
Ms. Giang: 0989.088.728 - Mr. Kiên: 0977.965.957- Mr. Nam: 0904.582.988


open