Nguyễn Sơn Bakery - Chocolate
Chocolate
Chocolate heart
Đơn giá: 10.000 VNĐ  /Viên
Hộp Chocolate
Đơn giá: 130.000 VNĐ / hộp
Rainbow macaron
Đơn giá: 45.000 VNĐ /hộp 3pcs
Rainbow macaron
Đơn giá: 55.000 VNĐ /hộp 4pcs
Chocolate
Đơn giá: 10.000 VNĐ /Viên
Almond rocher
Đơn giá: 10.000 VNĐ /Viên
Alpha chocolate
Đơn giá: 10.000 VNĐ /Viên
Truffle Chocolate
Đơn giá: 10.000 VNĐ /Viên
Rum Chocolate
Đơn giá: 10.000 VNĐ /Viên
Kẹo Nougat
Đơn giá: 25.000 VNĐ /thanh
Chocolate
Đơn giá: 10.000 VNĐ /Thỏi
Almond rocher
Đơn giá: 10.000 VNĐ /Viên


open