Nguyễn Sơn Bakery - Bánh quy khô
Bánh quy khô
Seaweed cookies
Đơn giá: 27.000 VNĐ   / gói
Red Velvet cookies
Đơn giá: 45.000 VNĐ  /túi 130g
Assorted macaron 6pcs
Đơn giá: 80.000 VNĐ  / hộp 6 chiếc
Nature Sable Cookies
Đơn giá: 60.000 VNĐ  /goi 180g
Sablé raisin cookies (CK 23)
Đơn giá: 26.000 VNĐ / gói 130g
Almond salt cookies (CK 22)
Đơn giá: 39.000 VNĐ / gói 130g
Vanilla biscuits (CK 21)
Đơn giá: 25.000 VNĐ /hộp 125g
Oaty coconut cookies (CK 20)
Đơn giá: 38.000 VNĐ /hộp 115g
Chocolate chip cookies (CK 19)
Đơn giá: 25.000 VNĐ /hộp 85g
Vanilla Sablé cookies (CK 18)
Đơn giá: 25.000 VNĐ /hộp 130g
Palmier cookies (CK 17)
Đơn giá: 33.000 VNĐ /gói 130g
Oregano stick (CK 16)
Đơn giá: 28.000 VNĐ /gói 200g
Sesame crackers (CK 15)
Đơn giá: 15.000 VNĐ /gói 80g
Meringue cookies (CK 14)
Đơn giá: 25.000 VNĐ /gói 50g
White chocolate cookies (CK 13)
Đơn giá: 25.000 VNĐ /gói 90g
Cheese feuilletté (CK 12)
Đơn giá: 38.000 VNĐ /gói 150g
Langue de chat cookies (CK 10)
Đơn giá: 30.000 VNĐ /hộp 85g
Palette raisins cookies (CK 09)
Đơn giá: 32.000 VNĐ /gói 130g
Macaron cookies (CK 08)
Đơn giá: 40.000 VNĐ /gói 100g
Lady finger cookies (CK 07)
Đơn giá: 25.000 VNĐ /hộp
Dark chocolate cookies (CK 06)
Đơn giá: 40.000 VNĐ /hộp 130g
Delicacy coconut cookies (CK 05)
Đơn giá: 25.000 VNĐ /gói 100g
Coconut Rocher cookies (CK04)
Đơn giá: 27.000 VNĐ /gói 100g
Cigarette cookies (CK03)
Đơn giá: 35.000 VNĐ /gói 100g
Biscotty cookies (CK02)
Đơn giá: 40.000 VNĐ /hộp 125g
Almond tuile cookies (CK01)
Đơn giá: 45.000 VNĐ /gói 100g
Kẹo lạc
Đơn giá: 20.000 VNĐ /hộp 150g


open