Nguyễn Sơn Bakery - Bánh tươi hàng ngày
Bánh tươi hàng ngày
Bánh Croissant (BT26)
Đơn giá: 10.000 VNĐ  /chiếc
Bánh Pain au chocolate (BT25)
Đơn giá: 12.000 VNĐ  /chiếc
Bánh Danish (BT24)
Đơn giá: 15.000 VNĐ  /chiếc
Bánh Pain aux raisins (BT23)
Đơn giá: 12.000 VNĐ  /chiếc
Bánh cuộn xúc xích (BT22)
Đơn giá: 17.000 VNĐ  /chiếc
Bánh Croque monsieur (BT19)
Đơn giá: 55.000 VNĐ  /chiếc
Quiche lorrain (BT18)
Đơn giá: 25.000 VNĐ  /chiếc
Bánh nhân thịt (BT16)
Đơn giá: 15.000 VNĐ  /chiếc
Bánh mexico & khoai môn (BT11)
Đơn giá: 15.000 VNĐ /chiếc
Bánh hạnh nhân (BT10)
Đơn giá: 20.000 VNĐ  /chiếc
Bánh nhân dừa tươi (BT09)
Đơn giá: 12.000 VNĐ  /chiếc
Bánh Jambon thịt xay (BT08)
Đơn giá: 15.000 VNĐ  /chiếc
Bánh nhân hành Jambon (BT07)
Đơn giá: 15.000 VNĐ /chiếc
Bánh mỳ ruốc (BT06)
Đơn giá: 17.000 VNĐ  /chiếc
Bánh Pate Pháp (BT04)
Đơn giá: 8.000 VNĐ  /chiếc
Bánh Paté chaud (BT02)
Đơn giá: 12.000 VNĐ  /chiếc
Bánh Cà rốt Hành (BT01)
Đơn giá: 17.000 VNĐ  /chiếc


open