Nguyễn Sơn Bakery - Bánh ngọt
Bánh ngọt
Tokyo cheese cake
Đơn giá: 20.000 VNĐ  / chiếc
Spong cake (BN19)
Đơn giá: 7.000 VNĐ  /chiếc
Spong cake cup (BN18)
Đơn giá: 6.000 VNĐ  /chiếc
Spong cake chữ nhật (BN17)
Đơn giá: 10.000 VNĐ  /chiếc
Caramelized dừa (BN16)
Đơn giá: 15.000 VNĐ / cốc
Caramel (BN15)
Đơn giá: 6.000 VNĐ  /cốc
Sữa chua (BN14)
Đơn giá: 12.000 VNĐ  /cốc
Bánh Sugar stick (BN13)
Đơn giá: 30.000 VNĐ /gói
Bánh Madeleine chocolate (BN12)
Đơn giá: 28.000 VNĐ  /túi
Bánh Donut chocolate (BN11)
Đơn giá: 15.000 VNĐ /chiếc
Bánh Donut đường (BN10)
Đơn giá: 8.000 VNĐ /chiếc
Bánh xốp (BN09)
Đơn giá: 12.000 VNĐ /túi
Bánh Big palmier (BN08)
Đơn giá: 15.000 VNĐ /chiếc
Bánh Gateaux de basque (BN07)
Đơn giá: 40.000 VNĐ /chiếc
Bánh Butter chocolate cake (BN06)
Đơn giá: 50.000 VNĐ /chiếc
Bánh Butter raisins cake (BN05)
Đơn giá: 50.000 VNĐ /chiếc
Bánh Madeleine (BN04)
Đơn giá: 28.000 VNĐ /túi
Bánh Delicacy Coconut cake (BN02)
Đơn giá: 22.000 VNĐ /chiếc
Bánh Banana cake (BN01)
Đơn giá: 10.000 VNĐ /chiếc


open