Nguyễn Sơn Bakery - Bánh mỳ
Bánh mỳ
Bánh mỳ tròn đen
Đơn giá: 17.000 VNĐ  /chiếc
Bánh mỳ tròn
Đơn giá: 8.000 VNĐ   /chiếc
Bánh mỳ Sandwich
Đơn giá: 5.000 VNĐ   /chiếc
Biscotti tỏi
Đơn giá: 16.000 VNĐ  /túi
Biscotti gừng
Đơn giá: 9.000 VNĐ  /túi
Bánh mỳ gối
Đơn giá: 12.000 VNĐ /túi
Bánh mỳ ngũ cốc
Đơn giá: 13.000 VNĐ /chiếc
Bánh mỳ đen
Đơn giá: 13.000 VNĐ /chiếc
Bánh mỳ baguette
Đơn giá: 10.000 VNĐ /chiếc
Bánh mỳ nhỏ
Đơn giá: 2.000 VNĐ /chiếc


open