Nguyễn Sơn Bakery - Bánh mỳ
Bánh mỳ
Bánh mỳ Ciabatta 150g
Đơn giá: 13.000 VNĐ  /chiếc
Bánh mỳ Ciabatta 50g
Đơn giá: 13.000 VNĐ  /túi 3pcs
Bánh mỳ đen hạt óc chó
Đơn giá: 45.000 VNĐ  /chiếc
Bánh mỳ Brioche
Đơn giá: 22.000 VNĐ  /túi
Bánh mỳ Brioche 6pcs
Đơn giá: 19.000 VNĐ  /túi 6 chiếc
Bánh mỳ tròn đen
Đơn giá: 17.000 VNĐ  /chiếc
Bánh mỳ tròn
Đơn giá: 8.000 VNĐ   /chiếc
Bánh mỳ Sandwich
Đơn giá: 5.000 VNĐ   /chiếc
Biscotti tỏi
Đơn giá: 16.000 VNĐ  /túi
Biscotti gừng
Đơn giá: 9.000 VNĐ  /túi
Galic cracker
Đơn giá: 10.000 VNĐ /túi
Bánh mỳ gối
Đơn giá: 12.000 VNĐ /túi
Bánh mỳ ngũ cốc
Đơn giá: 13.000 VNĐ /chiếc
Bánh mỳ đen
Đơn giá: 13.000 VNĐ /chiếc
Bánh mỳ baguette
Đơn giá: 10.000 VNĐ /chiếc
Bánh mỳ nhỏ
Đơn giá: 2.000 VNĐ /chiếc


open